PK SYSTEM firmą zaangażowaną społecznie

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych i rozwój firmy, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy.

 

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy. Regularnie angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności. Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na wspieraniu lokalnych społeczności pośród których firma funkcjonuje. Największym wsparciem otaczamy FRIPP czyli Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu. Corocznie firma przekazuje część swojego zysku na działalność statutową fundacji plus 1% - do czego zachęcamy także i innych. Poniżej link do opisu kluczowych działań FRIPP.

Dołącz się do nas i przekaż jeden
procent podatku na FRIPP

1% dla FRIPP